Radiografia d’una tristor (per a cuartet de fustes) – Encàrrec del CPMM

“Radiografia d’una tristor” per a dos saxos i dos clarinets. Obra encomenada pel Conservatori Professional de Música de Manacor.