Purificatio – per a cor mixte, solista, orgue i electrònica (2015)