Libera me – acte sacramental d’una dona maltractada (2015)