Cromatisme sobre un baix ostinat – per a Piano (2003)