Conferència: “Música Oberta” – Llucmajor (Mallorca)

El Conjunt de Cambra de Llucmajor organitza la I Conferència de “Música i estètica del S. XX”.