Conferència “Minimalisme” – Llucmajor (Mallorca)

El Conjunt de Cambra de Llucmajor organitza la II Conferència de “Música i estètica del S. XX”.